ستاد پرسش مهر آموزش و پرورش

خورنا:بمنظور برنامه ریزی وبرگزاری هرچه بهتر پاسخ به پرسش مهر ریاست محترم جمهور ی اسلامی با عنوان مشکل جدی آب ستاد پرسش مهر آموزش و پرورش تشکیل جلسه داد،در این جلسه آقای سپهریان مدیر آموزش و پرورش بر فرهنگ سازی ،اطلاع رسانی ، تبلیغات در بین دانش آموزان ، اولیا ء و برگزاری همایش های منطقه ای در سطح…