ستاد مدیریت بحران شهرستان ها

خورنا: مدیر کل مدیریت بحران خوزستان گفت: به دلیل پیش‌بینی‌های انجام شده ستادهای مدیریت بحران در شهرستان‌های خوزستان تشکیل شده است. محمدرضا آملازاده امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار داشت: بارش‌های باران در سراسر استان خوزستان از اواخر وقت امروز آغاز می‌شود و انتظار بارش‌های چشم‌گیری در استان وجود دارد. مدیر کل…