ستاد عارف در خوزستان

خورنا: علی شریعتی از سوی محمدرضا عارف به عنوان رئیس ستاد این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در استان خوزستان منصوب شد. علی شریعتی گفت: به زودی ستاد انتخاباتی آقای عارف در خوزستان نیز راه اندازی می شود تا فعالیت های این نامزد انتخاباتی به شکل جدی تری در خوزستان دنبال شود. وی افزود: طبق…