ستاد عارف در خوزستان

37
خورنا: علی شریعتی از سوی محمدرضا عارف به عنوان رئیس ستاد این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در استان خوزستان منصوب شد. علی شریعتی گفت: به زودی ستاد انتخاباتی آقای عارف در خوزستان نیز…