ستاد روحانی در ماهشهر

خورنا: قاسم امیری، رئیس ستاد دکتر روحانی در شهرستان بندرماهشهر گفت: برخی در شهرستان ماهشهر برای سهم خواهی از دکتر روحانی اقدام به تشکیل ستادهای غیر مجاز پس از انتخابات کرده اند. قاسم امیری در خصوص چرایی رای بالای دکتر روحانی در شهرستان ماهشهر به خبرنگار خورنا گفت: شهرستان ماهشهر به دلیل…
خورنا: ستاد دکتر روحانی در شهرستان ماهشهر فعال شد. به گزارش خورنا از ماهشهر، 3 شب مانده به پایان تبلیغات، ستاد دکتر روحانی در شهرستان ماهشهر فعال شد. ریاست این ستاد را که به عنوان ستاد مرکزی شهرستان ماهشهر فعال شده، قاسم امیری به عهده دارد. قاسم امیری در گفتگو با خبرنگار خورنا بیان…