ستاد دکتر روحانی خوزستان

خورنا: نشست هم اندیشی وگردهمایی بزرگ ستادهای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب دیروز جمعه هشتم تیرماه دراهواز برگزار شد. در این همایش که با حضور اساتید، نخبگان، متخصصین و فعالان سیاسی برگزار شد مسئولین ستادهای دکتر روحانی درشهرستان ها به ارائه گزارش از آخرین وضعیت شهرستانهاوبیان نقطه نظرات خود پرداختند. سلطانعلی بهمنی رئیس…