ستاد برگزاری کنگره شهدای اندیمشک

خورنا:کنگره شهدای اندیمشک اسفندماه سال جاری در این شهر برگزار می شود و نشست های ستاد برگزاری کنگره به شکل دوره ای در ادارات مختلف اجرا می گردد. در نشستی که در شهرداری برگزار شد اعضای شورای اسلامی شهر نیز حضور داشته و بیان نکته نظرات خود در خصوص نوع مشارکت شهرداری در برگزاری کنگره…