ستاد بحران در اندیمشک

12
خورنا : ه دنبال آتش سوزی در مناطق جنگلی بخش الوار گرمسیری شهرستان اندیمشک، ستاد بحران شهرستان اندیمشک به ریاست فرماندار تشکیل جلسه داد. در این نشست مهندس گودرزی فرماندار شهرستان با اشاره به اهمیت موضوع بر برنامه ریزی اصولی…