ستاد بحران در اندیمشک تشکیل جلسه داد

خورنا : به دنبال وقوع زلزله در ایلام و لرزش مناطق مختلف شهرستان اندیمشک،ستاد بحران به ریاست مهندس گودرزی فرماندار شهرستان تشکیل شد. در این نشست چهار ساعته پیرامون خسارات احتمالی و کمک رسانی به مردم زلزله زده استان ایلام بحث و تصمیمات لازم اتخاذ شد. فرماندار شهرستان اندیمشک در این نشست از آمادگی کامل شهرستان اندیمشک برای کمک رسانی به…