ستاد بحران در اندیمشک تشکیل جلسه داد

12
خورنا : به دنبال وقوع زلزله در ایلام و لرزش مناطق مختلف شهرستان اندیمشک،ستاد بحران به ریاست مهندس گودرزی فرماندار شهرستان تشکیل شد. در این نشست چهار ساعته پیرامون خسارات احتمالی و کمک رسانی به مردم زلزله زده استان ایلام…