ستاد انتخاباتی روحانی در خوزستان

خورنا: رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در استان خوزستان گفت: اغلب گزینه هایی که امروز برای تصدی استانداری خوزستان مطرح می شود صرفا گمانه زنی رسانه ای است. جاسم جادری اظهار کرد: وزارت کشور هم اکنون در حال انجام مطالعات جدی و دقیق برای انتخاب استانداران سراسر کشور است و خوزستان نیز از این قاعده مستثنی نیست. وی در خصوص اینکه برخی…