ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در ماهشهر خوراک خبرخوان خوراک اتم

خورنا: ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی در ماهشهر در یک اقدام خلاقانه یک بیلبورد تبلیغاتی 60 متری را در کنار میدان انرژی هسته ای ماهشهر نصب کرد. این بیلبورد تبلیغاتی متشکل از تصاویر آیت الله هاشمی، دکتر روحانی و سید محمد خاتمی میباشد. در ادامه بخوانید