ستادهای روحانی خوزستان

خورنا: محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در آستانه ی سفر رئیس جمهوری به خوزستان با مسئولان ستادهای دکتر روحانی در اهواز دیدار کرد. این دیدار سه شنبه در ساعت 20 صورت گرفت و در ابتدا نمایندگان ستادها به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پیرامون مسائل مختلف استان پرداختند. ویژگی…