سب کالا در خوزستان

خورنا: سرپرست بازرگانی داخلی سازمان صنعت و تجارت خوزستان از آغاز توزیع سبد کالای دولت تا 15 روز همزمان با سراسر کشور در سطح استان خبر داد. ابوالقاسم کوره‌چینی اظهار کرد: توزیع سبد کالا از امروز به مدت 15 روز کاری آغاز شده است. وی اضافه کرد: حضور سرپرست خانوار برای دریافت سبد کالا در محل فروشگاه الزامی نیست و در…