سبد کالا در شوش

خورنا: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شوش از افزایش تعداد فروشگاههای توزیع کننده سبد کالا در این شهرستان خبر داد. فرامرز بهرامی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: با توجه به حجم مراجعات مردم به فروشگاههای توزیع کننده سبد کالا و با هماهنگی صورت گرفته با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان برای رفاه حال شهروندان…