سبد کالای دولت

خورنا: نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: برنج‌های سبدکالای دولت با حمایت از تولیدات داخلی منافات دارد. عباس پاپی‌زاده اظهار کرد: برای تامین برنج مورد نیاز سبد کالای دولت بیش از سه برابر برنج مورد نیاز کشور در سال‌های عادی برنج وارد کرده‌اند ولی از برنج‌های داخلی استفاده نشده است و این اقدام با روح حمایت از…