سبد کالای دولت

37
خورنا: نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: برنج‌های سبدکالای دولت با حمایت از تولیدات داخلی منافات دارد. عباس پاپی‌زاده اظهار کرد: برای تامین برنج مورد نیاز سبد کالای دولت بیش از سه برابر برنج مورد نیاز کشور…