سبدکالا کارگر فاقد بیمه

37
خورنا: طبق اعلام جدید وزارت تعاون، کار و رفاه قرار است از روزهای آینده واگذاری سبدهای کالایی فازدوم برای 10 میلیون مشمول قانون کار و بازنشسته تامین اجتماعی در کشور آغاز شود.در مرحله اول، 3.5 میلیون کارگر حداقل…