سایت مخصوص یارانه ها

از نخستین دقایق امروز (چهارشنبه) سایت ثبت نام یارانه ها به آدرس www.refahi.ir بر روی متقاضیان دریافت یارانه نقدی که عدد سمت راست شماره ملی‌شان صفر است آغاز شد. به گزارش ایسنا، طبق اعلام رسمی دولت ثبت نام از نخستین گروه از سرپرستان خانوار متقاضی دریافت یارانه از روز بیستم فروردین ماه سال 93 آغاز شد که طبق…