سایت صنعتی

خورنا: مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند از آغاز به‌کار پروژه احداث شبکه گازرسانی سایت صنعتی 160 هکتاری منطقه آزاد اروند خبر داد. اسماعیل زمانی امروز از آغاز به‌کار پروژه احداث شبکه گازرسانی سایت صنعتی 160 هکتاری منطقه آزاد اروند خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با هدف گازرسانی به شرکت‌های مستقر در سایت 160 هکتاری سایت صنعتی خرمشهر…