سایت تابناک خوزستان

خورنا – طی حکمی از سوی صاحب امتیاز سایت خبری تحلیلی تابناک، مهدی مکارمی بعنوان مدیرمسول سایت تابناک استان خوزستان منصوب شد. در حکم امیرعلی امیری آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی بموجب این حکم بعنوان مدیرمسول سایت تابناک استان خوزستان منصوب می شوید.امیداست باتوجه به جایگاه مهم سایت تابناک در نظام اطلاع رسانی کشور، در انجام…