سایت باستانی اندیمشک

اندیمشک
خورنا – رئیس میراث فرهنگی و گردشگری اندیمشک گفـت: سایت باستانی لور اندیمشک در شمال استان خوزستان اسیر نخاله‌های ساختمانی و زباله‌های شهری شده…