سایت اینترنتی دانشگاه ایرانیان احمدی نژاد

خورنا: اسفندیار رحیم مشایی از فعال شدن سایت دانشگاه ایرانیان در هفته آینده خبر داد. اسفندیار رحیم‌مشایی به دولت بهار گفت سایت اینترنتی دانشگاه ایرانیان هفته آینده فعال خواهد شد؛ وی همچنین با تایید مسدود شدن یکی از حساب‌های بانکی دانشگاه ایرانیان تصریح کرد همان‌گونه که پیش از این اعلام شده بود دانشگاه ایرانیان…