سایت اینترنتی دانشگاه ایرانیان احمدی نژاد

37
خورنا: اسفندیار رحیم مشایی از فعال شدن سایت دانشگاه ایرانیان در هفته آینده خبر داد. اسفندیار رحیم‌مشایی به دولت بهار گفت سایت اینترنتی دانشگاه ایرانیان هفته آینده فعال خواهد شد؛ وی همچنین با تایید…