ساوار ایذه

خورنا اسکندر مقصودی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران  در ایذه با اشاره به تعطیلی مرکز آفرینش‌های هنری شهرستان و انجمن فرهنگی ساوار اظهار کرد: این مراکز به‌ عنوان یکی از فعال‌ترین و کامل‌ترین انجمن‌های استان خوزستان به‌ دلیل نداشتن ساختمان مشخص تعطیل شدند. وی با بیان اینکه این مراکز چند سال در ساختمان بیمارستان قدیمی شهرستان مستقر شده بودند،…