سانسور

خورنا: خبر مصاحبه روحانی با شبکه امریکایی و سفر هیئت ایرانی به نیویورک در صداوسیما سانسور شد. به گزارش آفتاب، مصاحبه روحانی با شبکه ان بی سی که در رسانه های دنیا بازتاب گسترده ای داشت در کنار آغاز سفر وزیر خارجه به نیویورک در اخبار 14 صداوسیما به نوعی سانسور شد. در خبر 14 امروز مصاحبه روحانی در لابه لای…