سامی شعبانیان

خورنا: جشنواره قصه گویی، نقاله گویی و شعر خوانی در مجتمع فاطمه زهرا(س) اروندکنار از توابع آبادان برگزارشد.  دانش آموزان در این جشنواره شروع به سرودن اشعار شاهنامه و معرفی شاعران ایرانی کردند. رییس اداره آموزش و پرورش اروندکنار هدف از برگزاری این جشنواره را آشنایی دانش آموزان با شاعران و تمدن ایران…