سامان عبدولی در وزن 59 کیلوگرم و مهدی زیدوند در وزن 66 کیلوگرم