سامانه پایش امواج الکترومغناطیسی

37
خورنا: همزمان با دهه مبارک فجر، سامانه پایش امواج الکترومغناطیسی خرمشهر توسط دکتر ˈمحمود واعظیˈ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز دوشنبه در آیینی از طریق ویدیو کنفرانس مورد بهره برداری قرار گرفت. به گزارش خبرنگار ایرنا، وزیر ارتباطات و…