سامانه جدید بارش به منطقه شمال خوزستان

۱۶۱۷۷۹۱_۷۴۶۰۹۸۹۲۲۰۶۹۷۳۰_۱۱۷۳۶۰۹۹۶۱_o

بارش بهاری شمال استان خوزستان

خورنا:بارش باران در شهرهای استان سبب کاهش دمای منطقه شده است. به گزارش خورنا اندیمشک با ورود سامانه جدید بارش به منطقه شمال خوزستان علاوه بر تعدیل…