سامانه تماس با روحانی

37
خورنا: سامانه تلفنی 111 به منظور طرح مسایل و مطالبات مردم از دولت و ارتباط با رییس جمهوری راه اندازی شده و مردم می توانند خواسته های خود را در این سامانه ثبت کنند. به گزارش ایرنا، با…