سامانه تماس با روحانی

خورنا: سامانه تلفنی 111 به منظور طرح مسایل و مطالبات مردم از دولت و ارتباط با رییس جمهوری راه اندازی شده و مردم می توانند خواسته های خود را در این سامانه ثبت کنند. به گزارش ایرنا، با فعال شدن این سامانه تلفنی مردم می توانند در سفرهای داخلی رییس جمهوری خواسته های خود را ثبت کرده و…