سامانه تلفنی ارتباط مردمی 122 آبفا

خورنا: مدیرعامل شرکت آبفای خوزستان گفت: سامانه تلفنی ارتباط مردمی 122 آبفای خوزستان در 36 شهر استان پاسخگوی سئوالات و گزارشات مربوط به اتفاقات حوزه آب و فاضلاب است. به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب خوزستان، محمدعلی صنیعی‌نژاد سامانه 122 را مرجعی متمرکز برای راهنمایی مشترکین در حوادث آب و فاضلاب عنوان کرد و گفت: سامانه تلفنی…