ساماندهی لشکر آباد

خورنا: عضو شورای شهر اهواز گفت: بر خلاف شعار های انتخاباتی در این زمان خبری از پیوند بین دانشگاه و صنعت نیست. به گزارش خبرنگار مهر، مریم ابریشم کار عصر امروز در نطق پیش از دستور بیست و پنجمین جلسه شورای شهر اهواز عنوان کرد: یکی از مسائل مهم مطرح شده در بسیاری از برنامه…