ساماندهی دستفروشان

خورنا: رئیس شورای شهر دزفول خواستار تشکیل کارگروه سامان‌دهی به دستفروشان موجود در سطح شهر دزفول شد و گفت: در این زمینه باید اصولی اقدام کرد. حمید آستی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در دزفول اظهار کرد: کارگروه سامان‌دهی به مشکل دستفروشان موجود در سطح شهر باید برای رفع این معضل اجتماعی تشکیل شود و…