سال 95 پایان سوزندان زباله

خورنا: شهردار آبادان گفت: در زمان حاضر روزانه 130 تن زباله در آبادان تولید می شود که این امر به یکی از دغدغه های شهرداری تبدیل شده است. به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا شیرازی ظهر امروز در مانور یک هفته ای سلامت و نظافت عمومی در آبادان افزود: این میزان زباله تولید شده در ایامی همچون نوروز به بیش…