سالن ورزشی ایذه

خورنا – به گزارش خبرنگار خورنا در ایذه، سالن ورزشی ۹ دی شهرستان ایذه که ۹۸% از کار ساخت به پایان رسیده بود همچنان از بهره برداری محروم ماند. سالن ۹ دی ایذه در سال با مساحت تقریبی ۲۰۰۰ متر توسط مدیریت بحران به صورت دو منظوره هم برای سالن والیبال، بسکتبال و فوتسال در پارک شهربازی شهرستان ایذه ساخت…