سالن همایش شهرک نفت اهواز

37
خورنا:  حمید دریسˈ روز یکشنبه در حاشیه نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین با رویکرد زمین شناسی نفت درمحل سالن همایش شهرک نفت اهواز در جمع خبرنگاران افزود: این چاه های نفت در مناطق مختلف نفت خیز اهواز…