سالن همایش شهرک نفت اهواز

خورنا:  حمید دریسˈ روز یکشنبه در حاشیه نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین با رویکرد زمین شناسی نفت درمحل سالن همایش شهرک نفت اهواز در جمع خبرنگاران افزود: این چاه های نفت در مناطق مختلف نفت خیز اهواز قرار داشته و فعال هستند. وی با اشاره به موضوع زمین شناسی و ارتباط آن با حفاری چاه های نفت گفت:…