سالن خلیج فارس خرمشهر

خورنا: رئیس هیئت والیبال خرمشهر گفت: سالن خلیج فارس در اختیار هیئت والیبال این شهرستان است. محمد دریس امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در خرمشهر اظهار کرد: در روزهای گذشته خبری از رئیس هیئت ورزش‌های نابینایان و کم بینایان خرمشهر مبنی بر واگذاری سالن خلیج فارس که سالن اصلی شهر است به این هیئت بر…