سالن حوادث غیر مترقبه شوشتر

خورنا: با حضور مدیرکل مدیریت بحران خوزستان، سالن چند منظوره حوادث غیرمترقبه شهرستان شوشتر افتتاح شد. به گزارش خبرگزاری فارس از شوشتر، صبح امروز سالن چند منظوره حوادث غیرمترقبه شهرداری شوشتر واقع در منطقه شوشتر نو این شهرستان با حضور مدیرکل مدیریت بحران خوزستان افتتاح شد. این سالن چندمنظوره با هدف ارائه آموزش‌های مرتبط…