سالن اجتماعات فرمانداری خرمشهر

خورنا: فرماندار خرمشهر مهمترین عامل تزلزل خانواده ها را درآمد کم و بیکاری دانست و گفت: احیای شغل در حفظ کانون خانواده موثر است. ˈ عبدالله حسینی ˈ در نشست اشتغال و توانمندسازی در سالن اجتماعات فرمانداری خرمشهر آمار طلاق در شش ماه نخست سال 92 در این شهرستان را 297 مورد…