سالن ابن سینا شهر همدان

خورنا : برای اولین بار نماینده یک شهر کوچک مدعی قهرمانی در لیگ کشتی است. اندیمشک قطب کشتی فرنگی ایران است وحاصل کار فرنگی‌کاران اندیمشکی در۶ ماهه نخست امسال ۲۴ مدال جهانی و‌ آسیایی بود. مهرزاداسفندیاری‌فر سرمربی تیم مرکز جراحی پاستور اندیمشک گفت :‌ برای قهرمانی در لیگ کشتی فرنگی همدل و هم قسم شده‌ایم سرمربی تیم کشتی فرنگی مرکز جراحی پاستور اندیمشک گفت: تمام اعضای تیم برای قهرمانی در این رقابت‌ها همدل و هم قسم شده‌اند تا برای مردم شهرمان افتخارآفرین شویم. مهرزاد اسفندیاری‌فر ، در خصوص حضور تیم جراحی پاستور اندیمشک در مرحله نهایی لیگ فصلی جایزه بزرگ کشتی فرنگی، گفت:‌… در ادامه بخوانید