ساعت کار جدید ادارات خوزستان

خورنا: ساعت کار اداری را روزهای شنبه تا سه شنبه هفت و 30 دقیقه تا 16 بعدازظهر و روزهای چهارشنبه را از ساعت هفت و 30 دقیقه تا 15 و 30 دقیقه بعدازظهر اعلام شد/ روزهای پنج شنبه برابر ابلاغیه‌های قبلی کماکان تعطیل است / در این بخشنامه عنوان شده که ساعت شروع به کار بانک‌ها مطابق…
خورنا: باتوجه به مصوبه ستاد خشكسالی و لزوم كاهش مصرف انرژی در ساعات پر مصرف و جلوگیری از قطع برق در تابستان، ساعات كار جدید اداری در استان از تاریخ 4 تیر 92 ابلاغ شده است / همچنین روزهای پنجشنبه برابر ابلاغیه های قبلی تعطیل است و ساعات كار بیمارستان ها و مراكز درمانی و…