سازمان ویژه فروش نفت

37
خورنا: طبق پیشنهاد وزیر نفت قرار است سازمان ویژه‌ای برای فروش نفت خام، میعانات گازی، محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و گاز مایع تاسیس شود.  سید حمید حسینی _ یکی از اعضای اتحادیه صادر‌کنندگان فرآورده‌های…