سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

خورنا:استخر سرپوشیده آموزش و پرورش اندیمشک پس از سه سال وقفه تکمیل می شود. با پیگیری های  سردار دارایی نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی و موافقت رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، یک میلیارد تومان جهت تکمیل استخر شنای آموزش و پرورش اندیمشک اختصاص می یابد. گفتنی است؛ ساخت این استخر که در جنب…