سازمان نظام مهندسی

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان:

کجای قانون آمده که این اداره می تواند مصوبات نظام مهندسی را باطل کند؟ تنها چیزی که وجود دارد این است که براسااس ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و ماده ۱۲۲ آیین نامه اجرایی، اداره کل راه و شهرسازی می تواند درخصوص عملکرد این سازمان درصورتی که از اهداف قانونی خود انحراف داشته باشد می تواند درخواست انحلال…
خورنا: مسئول کمیته کنترل و نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان با تاکید بر لزوم استفاده از کارگران گواهینامه‌دار توسط مالکان و پیمانکاران گفت: در آینده اگر مالکی از کارگر بدون گواهینامه مهارت استفاده کرد روند کارش متوقف می‌شود. مرادعلی واهبی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: مقررات ملی ساختمان موظف کرده است که ساختمان‌ها…