سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

خورنا: پس از گذشت سه سال از حضور جشنی در سمت ریاست کل روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وی در جلسه ی مجمع هم اندیشی روابط عمومی های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به “اولین هایی” که با همدلی همکاران روابط عمومی صنعت پتروشیمی در سه سال اخیر اتفاق افتاد، اشاره نمود و از…
خورنا _ پیمان خسروی: از دفتر کارم تا رستوران تنها چند قدم فاصله است. تنها کافی است عرض یک میدان را بگذرم تا وارد ساختمان نخل زرین شوم، اما در همین چند قدم، حرارت تابستان خوزستان پوست صورتم را کباب نیم پز می کند. همان گونه که لهیب حرارت برآمده از آتش منقل کباب را…