سازمان منطقه آزاد

خورنا: دبیر کانون جهانگردی آبادان گفت: متاسفانه سازمان منطقه آزاد اروند توجهی به توسعه گردشگری در شهرهای آبادان و خرمشهری ندارد. احمد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: سازمان منطقه آزاد اروند در بخش گردشگری تاکنون هیچ گونه پروژه فرهنگی و تفریحی را به مرحله اجرا نرسانده است. وی اظهار کرد: علی رغم تبلیغات گسترده این سازمان در…