سازمان مردم نهاد(NGO)

خورنا: استاندار خوزستان از راه اندازی 200 سازمان مردم نهاد(NGO) تا دو سال آینده در استان خبر داد. عبدالحسین مقتدایی چهارشنبه شبد در نشست خبری با اصحاب رسانه پیرامون برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی کشور قصد دارند برنامه های مختلفی در هفته مبارزه با مواد مخدر در…