سازمان زیباسازی شهرداری آبادان

خورنا: عضو شورای اسلامی شهر آبادان از ایجاد سازمان زیباسازی در شهرداری این شهر خبر داد. حمید حنظل‌عیدانی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبادان از ایجاد سازمان زیباسازی در شهرداری این شهر خبر داد و اظهار داشت: مقوله زیباسازی شهری کلاف سردرگمی بوده که مدیریت شهری موجود، هنوز به صورتی که باید و شاید به تعریف جامعی…