سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

37
خورنا: رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: کارخانه‌های روغن کشی کلزا در خارج از استان قرار دارد و به همین دلیل محصول خریداری شده کشاورزان به استان‌های دیگر منتقل می‌شود. کیخسرو چنگلوایی اظهار کرد: خوزستان به عنوان یکی…