سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

37
خورنا: مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان گفت: برداشت خرما در 43 هزار هکتار از نخلستانهای خوزستان آغاز شد. عبدالحلیم کوتی اظهار کرد: برداشت خرما در خوزستان در حالی آغاز شده که برداشت خارک در برخی شهرهای استان همچنان…