سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

خورنا: مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان گفت: برداشت خرما در 43 هزار هکتار از نخلستانهای خوزستان آغاز شد. عبدالحلیم کوتی اظهار کرد: برداشت خرما در خوزستان در حالی آغاز شده که برداشت خارک در برخی شهرهای استان همچنان ادامه دارد. کوتی با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال حدود 200 هزار تن خارک، رطب و خرما از نخلستانهای…