سازمان بازرسی کل کشور

خورنا: آخرین جزئیات حضور میلیاردر جوان در بازداشتگاه اوین فارس توسط یکی از مسئولان دستگاه قضایی کشور تشریح شد. شامگاه دوشنبه 9 دی ماه امسال خبر دستگیری بابک زنجانی میلیاردر جوان ایرانی منتشر شد. محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور بدون اشاره به جزئیات اتهامات این فرد گفت: وی از سوی دادستانی تهران بازداشت شده است. در خبرهای تکمیلی آمده بود که…