سازمان آتش‌نشانی

خورنا: عضو کمیسیون ورزش و جوانان شورای شهر اهواز گفت: در سازمان آتش‌نشانی چندین جای خالی وجود دارد که در این ارتباط آیین‌نامه ای برای استخدام قهرمانان تدوین شده است، که این موضوع برای حل مشکل اشتغال این عده استفاده خواهیم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، هدایت ممبینی ظهر امروز در نخستین جلسه شورای ورزش و…