سازمان‌های شادگانی

خورنا: معاون فرماندار شادگان گفت: سازمان‌های شادگان باید برای نظارت هر چه بیشتر بر بازار از همه توان و نیروهای خود استفاده کنند زیرا شکایات متعددی در این خصوص به دست ما رسیده است. نعمت‌الله آلبوغبیش امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شادگان از نظارت مضاعف بر قیمت‌های بازار در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: کنترل، تنظیم…